Skanzen v Přerově nad Labem

Zaměření výletu: národopis, tradice, život našich předků na vesnici, historie zemědělství

Pojeďte s dětmi poznat život našich předků v polabské vesnici. Děti uvidí, jak to na vesnici vypadalo, kolik práce obnášel běžný život a co všechno vesničané museli obstarávat.

Ve skanzenu se nalézá 32 nejrůznějších objektů: chaloupky, špýchary, pradlenka a dokonce stará škola z roku 1846. Jedná se o nejstarší skanzen v Evropě, možná i na světě. Je zde umístěna památkově chráněná "Staročeská chalupa", jejíž selskou světnici zaplnil vzácný malovaný polabský lidový nábytek. Jsou zde soustředěny typické ukázky lidové architektury, které rychle začaly mizet z našich vesnic. Uvidíte původní zahrádky, plastiky, studny, zvoničky, včelíny, sušárny na ovoce, holubníky a mnoho dalšího.

Toto národopisné muzeum v přírodě uchovává odkaz našich předků pro budoucí generace. Zvláštností Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem je jeho umístění přímo ve středu bohaté polabské vesnice se zámkem a kdysi rozlehlým panským velkostatkem.

Celý komplex skanzenu působí velmi autenticky. Stavení se nacházejí v oplocených zahradách, uvnitř světnic jsou jejich obyvatelé zachyceni při běžných činnostech, ale vidět můžete také třeba to, jak vypadaly na vesnici námluvy.

Za pozornost stojí také vesnická škola nebo vesnický hostinec, kerý dříve sloužil na vsi k uzavírání obchodů, vyřizování sousedských sporů, tancovačkám a dalším aktivitám.

K vidění je běžné ruční nářadí, které se používalo pro dům i zahradu a ve spodní části areálu také ucelená sbírka pluhů, ruchadel a dalších zemědělských pomůcek pro práci na poli.

Prohlídka skanzenu s průvodcem a výkladem  trvá cca 60 - 90 min.

 

Cena výletu:   240,- Kč

Cena obsahuje dopravu autobusem, vstup a výklad, doprovod našeho pracovníka a DPH.

  • Pedagogický doprovod v počtu 2-3 osoby (na jeden autobus) je zdarma.
  • Délka výletu: cca  4-5 hod podle dopravní situace na silnici. 
  • Cenu můžeme garantovat při minimálním počtu 40 studentů na jeden autobus.
  • Maximální počet osob v jednom autobuse včetně pedagogů je 49.
  • Minimální věk účastníků akce: není omezen

Cena platí pro odjezdy z Prahy. Pokud jste mimopražská škola, cenu Vám přizpůsobíme na míru.

 


Fotogalerie: Skanzen v Přerově n/L.

Tato fotogalerie je prázdná.