Velikonoce ve skanzenu Přerov nad Labem

Poznejte s námi tradiční velikonoční zvyklosti a život našich předků v překrásném skanzenu v Přerově nad Labem. Děti budou mít možnost poznat, jak to na vesnici dříve vypadalo, jak naši předkové prožívali velikonoční svátky, jaké obřady s sebou přinášelo jaro i kolik práce život na vesnici obnášel.

Od března probíhá ve skanzenu jedinečná výstava s názvem „Jaro na vsi“. která ukazuje příchod jara a tradice velikonočních svátků. V každé chalupě je výstava zaměřena na jinou jarní zvyklost - od masopustu, přes vynášení smrtky až po ukázku oslav Velikonoc. Nebude chybět ani pletení pomlázky, malování vajec a jiné tradiční zvyklosti.

Kromě tradiční jarní a velikonoční výstavy nabízí skanzen 32 nejrůznějších objektů: chaloupky, špýchary, pradlenku a dokonce starou školu z roku 1846. Jedná se o nejstarší skanzen v Evropě, možná i na světě. Je zde umístěna památkově chráněná "Staročeská chalupa", jejíž selskou světnici zaplnil vzácný malovaný polabský lidový nábytek. Jsou zde soustředěny typické ukázky lidové architektury, které rychle začaly mizet z našich vesnic. Uvidíte původní zahrádky, plastiky, studny, zvoničky, včelíny, sušárny na ovoce, holubníky a mnoho dalšího.

Toto národopisné muzeum v přírodě uchovává odkaz našich předků pro budoucí generace. Zvláštností Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem je jeho umístění přímo ve středu bohaté polabské vesnice se zámkem a kdysi rozlehlým panským velkostatkem.

Celý komplex skanzenu působí velmi autenticky. Stavení se nacházejí v oplocených zahradách, uvnitř světnic jsou jejich obyvatelé zachyceni při běžných činnostech, ale vidět můžete také třeba to, jak vypadaly na vesnici námluvy.

Za pozornost stojí i vesnická škola nebo vesnický hostinec, kerý dříve sloužil na vsi k uzavírání obchodů, vyřizování sousedských sporů, tancovačkám a dalším aktivitám.

K vidění je běžné ruční nářadí, které se používalo pro dům i zahradu a ve spodní části areálu také ucelená sbírka pluhů, ruchadel a dalších zemědělských pomůcek pro práci na poli.

Prohlídka skanzenu s průvodcem a výkladem  trvá cca 60 - 90 min.

Cena výletu:   240,- Kč

Cena obsahuje dopravu autobusem, vstup a výklad, doprovod našeho pracovníka a DPH.

  • Pedagogický doprovod v počtu 2-3 osoby (na jeden autobus) je zdarma.
  • Cenu můžeme garantovat při minimálním počtu 40 studentů na jeden autobus.
  • Maximální počet osob v jednom autobuse včetně pedagogů je 49.
  • Minimální věk účastníků akce: není omezen

Cena platí pro odjezdy z Prahy. Pokud jste mimopražská škola, cenu Vám přizpůsobíme na míru.

Jsme pojištěná CK proti úpadku. Pojistku máme uzavřenou u pojišťovny Europäische Reiseversicherung AG.

www.etics.cz/pojistene-ck